Mary Morgan

Tavistock Centre for Couple Relationships

Psychoanalityczka i psychoanalityczna terapeutka par, członkini zwyczajna Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (BPAS). Założycielka i członkini Brytyjskiego Towarzystwa Psychoterapeutów Par (BSCPC). Kieruje programem kształcenia terapeutów par w Tavistock Centre for Couple Relationships (TCCR). Członkini grupy roboczej do spraw Psychoanalitycznej Pracy z Parami i Rodzinami przy Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym (IPA) oraz członkini Rady Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Par i Rodzin (IACFP).