Historia

Organizacja konferencji opiera się na międzynarodowej współpracy pomiędzy polskimi psychoterapeutami szkolącymi się w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej a brytyjskimi psychoanalitykami posiadającymi bogate doświadczenie kliniczne oraz dorobek teoretyczny w tym obszarze.

W roku 2012 Jarosław Serdakowski – dyrektor SPR Bemowo, nawiązał kontakt ze Stanleyem Ruszczynskim, analitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, dyrektorem klinicznym i konsultantem terapii dorosłych Kliniki Portman, Tavistock i Portman Fundacji Zdrowia Psychicznego. W marcu 2013 roku Stanley Ruszczynski przyjął zaproszenie dyrektora SPR Bemowo i odwiedził Poradnię w celu konsultacji zespołu, omówienia setlingu analitycznego w pracy z parą oraz superwizji pracy klinicznej. Następnie, we wrześniu 2013 roku, 4-osobowy zespól terapeutów bemowskiej Poradni odwiedził kolegów w Londynie, aby bliżej zapoznać się z pracą Kliniki Portman i Tavistock.


W wyniku tej wymiany powstał pomysł zorganizowania seminarium na temat psychoanalitycznej psychoterapii par. Seminarium zostało zawiązane przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Powstał wówczas również plan utworzenia Sekcji Par i Rodzin w PTPP. W lutym 2014 roku Stanley Ruszczynski poprowadził w siedzibie PTPP pierwsze seminarium w którym uczestniczyły 24 osoby.

Obecnie, przy PTPP funkcjonuje stała grupa seminaryjna, spotykająca się 4-5 razy w roku z analitykami z zagranicy (Stanley Ruszczynski, Mary Morgan, Alberto Eiguer). Pomiędzy tymi spotkaniami grupa organizuje seminaria rówieśnicze, na których dyskutowane są artykuły dotyczące psychoanalitycznej terapii par i rodzin oraz odbywa się superwizja koleżeńska. Więcej na temat tej grupy oraz osób ją tworzących można przeczytać na stronie: www.psychoterapeucipar.pl

W lipcu 2020 w PTPP powstała Sekcja Psychoterapii Par i Rodzin, o której działalności więcej można przeczytać na stronie Towarzystwa.

Cykl dorocznych konferencji organizuje Zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej m.st. Warszawy wraz ze współpracownikami. Poniżej można się zapoznać z programem poprzednich edycji.

VII Konferencja (2023) – Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu. Tajemniczy proces czy nieświadoma komunikacja?

Podczas VII Konferencji skupiliśmy się na temacie przeciwprzeniesienia. Dyskutowaliśmy o szerokim polu nieświadomej komunikacji pomiędzy parą a osobą prowadzącą terapię.

Była to nasza kolejna konferencja w formie hybrydowej – spotkaliśmy się w Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz online w całym kraju.

Program

Mary Morgan: “Odkrywanie tajemnicy przeciwprzeniesienia w procesie analitycznym pary”. Dyskusję moderowała Karolina Pniewska

Rafał Milewski: “Nieświadoma praca pary, nieświadoma praca terapeuty. Przekształcenia fantazji o parze w procesie terapii”. Dyskusję moderował Edward Buzun

Katarzyna Niemczuk: Prezentacja materiału klinicznego

Dyskusję po wystąpieniu moderowała Iwa Magryta-Wojda.

VI Konferencja (2022) – Kocham ciebie czy siebie? O narcyzmie w parze i rodzinie

VI Konferencja “Kocham ciebie czy siebie? O narcyzmie w parze i rodzinie” odbyła się w formie hybrydowej: spotkaliśmy się na żywo w Warszawie oraz przed monitorami w całej Polsce.

Dyskutowaliśmy o miłości do siebie i miłość do Innego: innej dorosłej osoby czy dziecka. Wysłuchaliśmy bardzo poruszających wystąpień, w których prelegentki podzieliły się swoim bogatym doświadczeniem klinicznym.

W 2022 roku gościliśmy ponad 300 osób, z czego 2/3 online. W związku z dużym zainteresowaniem formą online, zdecydowaliśmy się na kontynuację naszego konferencyjnego cyklu w formie hybrydowej.

 

Program

V Konferencja (2021) – Pomiędzy parą a rodziną

V Konferencja ze względu na pandemię nie mogła odbyć się w zaplanowanym terminie tj. 4 kwietnia 2020. Po rocznej przerwie, 10 kwietnia 2021 zorganizowaliśmy konferencję online, która zgromadziła ponad 500 uczestników i uczestniczek.

Dotychczasowe konferencje poświęcone były psychoanalitycznemu rozumieniu dynamiki pary. Tym razem poszerzyliśmy nasz obszar zainteresowań o świat „pomiędzy” – pomiędzy parą a rodziną. Odnosimy wrażenie, że to jest świat, w którym często znajdujemy się z parą w gabinecie. Pracując z parami, jesteśmy pomiędzy ich partnerskim a rodzicielskim wymiarem funkcjonowania, pomiędzy tendencjami rozwojowymi a obronnymi. Więcej o tym co “pomiędzy” na naszym blogu pisze Barbara Amanowicz-zachęcamy do lektury!

 

Program

Mary Morgan i Stanley Ruszczynski: “Praca z parami w pandemii”.

Andrew Balfour: „Pomiędzy partnerstwem a rodzicielstwem. Psychoanalityczne podejście do pracy z parami rodzicielskimi”. Dyskusję po wystąpieniu moderowała Marzena Kaim.

Daniela Lucarelli: „Leczenie połączeń: rodzinne korzenie dziecięcych objawów. Jakie narzędzia terapeutyczne?”Dyskusję po wystąpieniu moderował Rafał Milewski

Marta Łączyńska: „Jak uwolnić głowę dziecka? Problem wybuchów złości w pracy z rodziną”.
Prezentacja materiału klinicznego. Komentarz kliniczny oraz prowadzenie dyskusji: Mary Morgan i Stanley Ruszczynski.

IV Konferencja (2019) – Twórcze związki miłości i nienawiści

Podczas IV Konferencji zajmowaliśmy się psychoanalitycznym rozumieniem dynamiki miłości i nienawiści w parze oraz tym, jak psychoanalityczni terapeuci korzystają z tego rozumienia w praktyce. Nasi prelegenci pokazywali nam, jak w gabinecie stworzyć przestrzeń na twórczy związek miłości i nienawiści.
Konferencja została zorganizowana przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Program

Prof. Brett Kahr „Romans wewnątrzmalżeństki: erotyzm i sadyzm w sypialni”. Dyskusję po wystąpieniu moderowała Beata Maciejewska-Sobczak

Joanna Rosenthal „Żyjąc w nienawiści-żyjąc w miłości. Odnajdywanie narracji w psychoterapii par”. Dyskusję po wystąpieniu moderowała Sabina Grzymowicz.

Iwa Magryta-Wojda „Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości” – materiał kliniczny. Dyskusję po wystąpieniu moderowała Agnieszka Leinicka-Łoś.

III Konferencja (2018) – Ile jest seksu w seksie?

Podczas III Konferencji skoncentrowaliśmy się na intymnym wymiarze seksualnej relacji pary. Zastanawialiśmy się nad tym czym jest seksualność oraz próbowaliśmy odpowiedzieć na tytułowe pytanie: ile jest seksu w seksie? Psychoanalityczne rozumienie seksualnej dynamiki w parze zostało zestawione z behawioralnym treningiem psychoseksualnym.

Konferencja została zorganizowana przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Program

Na program III Konferencji składały się trzy wystąpienia teoretyczne oraz prezentacja materiału klinicznego. Kolejno, referaty wygłosili:

David Hewison, Tavistock Relationships: “Seks i Para – tragedia czy komedia?”. Dyskusję po wystąpieniu moderowała Joanna Skowrońska.

Linsey Blair, Tavistock Realtionships, EBTC Galway: „Umysł i ciało – zintegrowane podejście do pracy z dysfunkcjami seksualnymi”. Dyskusję po wystąpieniu moderował dr Cezary Żechowski

Barbara Amanowicz, SPR Bemowo: „Podmiotowość, seksualność i przestrzeń psychiczna”. Dyskusję po wystąpieniu moderowała prof. Irena Namysłowska

Anna Szafrańska, PTPP – „Brutal i święta – opis pracy z parą”. Dyskusję materiału klinicznego moderował Jarosław Serdakowski.

II Konferencja (2017) – Nieświadoma dynamika pary

Po udanej pierwszej konferencji pojawił się pomysł na kontynuację w ramach dorocznego cyklu pod hasłem: “Pracując Psychoanalitycznie z Parami”. Tytuł II Konferencji, która miała miejsce 11 marca 2017 to “Nieświadoma dynamika pary”.

Skupiliśmy się na rozumieniu dynamiki nieświadomych mechanizmów takich jak: dobieranie się w pary, tworzenie relacji z partnerem oraz korzystanie z relacji terapeutycznej. Zależało nam też na pokazaniu tego, jak z nieświadomymi fantazjami na temat partnerów czy współmałżonków można pracować w terapii indywidualnej. Odbyła się dyskusja o nieświadomym doborze, przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu w terapii par oraz w terapii indywidualnej. Konferencję tę organizowały dwa zespoły warszawskich Specjalistycznych Poradni Rodzinnych z Bemowa i Wawra przy współpracy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Program

Na program II Konferencji składały się trzy wystąpienia teoretyczne oraz prezentacja materiału klinicznego. Kolejno, referaty wygłosili:

Stanley Ruszczyński: “Dlaczego jesteśmy razem? Rozumienie nieświadomego wyboru partnera”. Dyskusję po wystąpieniu moderował prezes PTPP Krzysztof Jusiński.

Mary Morgan: ” Przeniesienie i przeciwprzeniesienie oraz żywy wewnętrzny świat pary”. Dyskusję po wystąpieniu prowadził prezes ISPiHS Wojciech Hańbowski.

Agnieszka Leźnicka – Łoś: “Ile jest mnie we mnie? Ile jest ciebie w tobie? Odzyskiwanie i budowanie self w oparciu o wnoszony przez pacjenta materiał o naturze jego związku z partnerem/partnerką”. Dyskusję poprowadziła Barbara Amanowicz – psychoterapeutka pracująca psychoanalitycznie z parami w SPR Bemowo.

Materiał kliniczny:
Karolina Małek i Edward Buzun, SPR Wawer.  Dyskusję po wystąpieniu poprowadziła prof. Irena Namysłowska – prekursorka psychoterapii rodzinnej w Polsce.

I Konferencja (2016) – Pracując psychoanalitycznie z parami

Nasza pierwsza konferencja pod hasłem “Pracując Psychoanalitycznie z Parami” odbyła się 5 marca 2016. Zorganizował ją Zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jej celem było przedstawienie podstawowych założeń psychoanalitycznej pracy z parami oraz pokazanie drogi Zespołu SPR Bemowo od wieloletniej pracy w oparciu o mediolański model systemowej pracy do psychoanalitycznej terapii par i rodzin.

Program

Na program I Konferencji składały się wystąpienia poświęcone zarówno teorii, jak i praktyce psychoanalitycznej terapii par. Przedstawiona została też historia SPR Bemowo. Kolejno, wygłoszone zostały następujące referaty:

Jarosław Serdakowski: “Droga zespołu poradni do stanu umysłu pary”.

Mary Morgan: “Kluczowe aspekty psychoterapii psychoanalitycznej par: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Dyskusja moderowana przez Barbarę Amanowicz.

Stanley Ruszczynski: “Psychoanalityczna praca z parami perwersyjnymi i stosującymi przemoc”. Dyskusja moderowana przez Barbarę Amanowicz,

Prezentacja materiału klinicznego:

Dr Olga Kriegelewicz i Rafał Milewski, SPR Bemowo: “W sidłach projekcyjnej kontroli – identyfikacja projekcyjna w parze”. Komentarz gości oraz dyskusja moderowana przez Stanleya Ruszynskiego,

Sabina Grzymowicz i Karolina Pniewska, SPR Wawer: “Kiedy adopcja staje się aborcją – maniakalne mechanizmy radzenia sobie ze stratą”. Komentarz gości oraz dyskusja moderowana przez dr Cezarego Żechowskiego.

Organizatorzy:

                                                     

Content | Menu | Access panel