Organizatorzy

“Jak los żeglarza zależy od jego wiedzy dotyczącej podwodnej części góry lodowej, tak los rodziny zależy od wiedzy dotyczącej uczuć i potrzeb, które ukryte są pod powierzchnią zdarzeń codziennego życia”.

Misja

Poprawa jakości relacji i więzi w parach i rodzinach poprzez psychoedukację i psychoterapię.

Wizja

Poradnia jest publicznym, bezpłatnym ośrodkiem świadczącym profesjonalną pomoc psychologiczną i działającym na rzecz upowszechniania psychoanalitycznej terapii par i rodzin.

Działania poradni

Poprawę jakości relacji i więzi w parach i rodzinach realizuje poprzez prowadzenie:
– psychoanalitycznej terapii par
– psychoanalitycznej terapii rodzinnej
– konsultacji dla osób dorosłych, par, rodzin
– mediacji rodzinnych
– warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców
– warsztatów rozwoju relacji dla par
– warsztatów rozwoju osobistego

Tworzenie współpracującego i kompetentnego zespole profesjonalistów realizuje poprzez:
– zebrania kliniczne
– superwizje zespołu
– organizowanie seminariów tematycznych
– wspieranie indywidualnych szkoleń terapeutycznych członków zespole
– udział członków zespołu w seminariach i konferencjach

Upowszechnianie psychoanalitycznej terapii par i rodzin w Polsce Poradnia realizuje poprzez:
– współpracę z PTPP w celu utworzenia standardów pracy klinicznej i szkoleń terapii psychoanalitycznej z rodzinami i parami
– stałą współpracę z ekspertami z forum międzynarodowego (Wielka Brytania, Francja)
– organizowanie otwartych seminariów i konferencji o psychoanalitycznej terapii par i rodzin
– tworzenie standardów pracy psychoanalitycznej z parami i rodzinami na podstawie doświadczeń i standardów innych ośrodków oraz doświadczeń klinicznych Poradni.

Szczegółowe informacje na temat Poradni na stronie: www.poradniarodzinnabemowo.pl

Zespół

Zespół naszej poradni tworzą:
Jarosław Serdakowski – dyrektor
Edward Buzun
Magdalena Jóźwik
Tomasz Jurczyk
Bogumiła Jurek
Iwa Magryta-Wojda
Karolina Małek
Agnieszka Olszewska
Olga Piekarska-Piotrowicz
Anna Rasińska
Weronika Rybak
Barbara Suchańska
Sylwia Szyszko-Ginalska

W sprawach związanych z organizacją konferencji z Zespołem współpracuje
Karolina Pniewska

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej od samego początku wspiera zespól Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w działaniach na rzecz tworzenia i rozwijania środowiska specjalistów pracujących psychoanalitycznie z parami w naszym kraju.

W lipcu 2020 zawiązana została Sekcji Par i Rodzin w PTPP. Szczegółowe informacje na jej temat znajdą Państwo na stronie: http://ptpp.pl/o-sekcji-pir/

Organizatorzy:

                                                     

Content | Menu | Access panel