Prelegenci

Andrew Balfour

Ukończył psychologię kliniczną na University College w Londynie, pracował i kontynuował szkolenie w zakresie psychoanalitycznej pracy z dorosłymi w Tavistock & Portman NHS Trust. Ukończył również szkolenie w zakresie psychoterapii par w Tavistock Relationships (dawniej: Tavistock Centre for Couple Relationships), gdzie przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora klinicznego i gdzie obecnie jest dyrektorem generalnym. Ma w swoim dorobku liczne publikacje z Mary Morgan oraz Chrisopherem Vincenetem. Jest współredaktorem książki: How Couple Relationships Shape our World: Clinical Practice, Research and Policy Perspectives (Jak relacje pary kształtują nasz świat: praktyka kliniczna, badania i perspektywy; Karnac, 2012). Jego najnowsza książka, którą współredagował z Christopherem Clulowem oraz Kate Thompson to: Engaging Couples: New Directions in Therapeutic Work with Families (Angażowanie par: nowe kierunki w terapeutycznej pracy z rodzinami, Routledge, 2018).

Podczas konferencji wygłosi referat “Pomiędzy partnerstwem a rodzicielstwem. Psychoanalityczne podejście do pracy z parami rodzicielskimi”.

Daniela Lucarelli

Daniela Lucarelli jest psycholożką i psychoanalityczką, członkinią zwyczajną IPA/SPI, specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczy i superwizuje w Instytucie Winnicotta w Rzymie. Prowadzi zajęcia z psychoterapii dzieci, młodzieży oraz par. Jest również superwizorką PCF (Podyplomowy Kurs Psychoanalizy Par i Rodzin). Aktywnie działa w różnych organizacjach związanych z psychoanalityczną pracą z parami i rodzinami. Jest m.in. członkinią zarządu IACFP (Międzynarodowego Stowarzyszenia Terapeutów Par i Rodzin), członkinią założycielką SIPsIA (Włoskie Stowarzyszenie Psychoanalitycznej Psychoterapii Dzieci, Młodzieży i Par), członkinią zarządu SIEFPP odpowiedzialną za Sekcję Par i Rodzin (Włoski Odział Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychoanalitycznej). Jest redaktorką naczelną “International Review of Couple and Family Psychoanalysis” (Międzynarodowy Przegląd Psychoanalizy Par i Rodzin) oraz autorką licznych publikacji na temat psychoanalizy dzieci, młodzieży oraz par i rodzin. Prowadzi w Rzymie praktykę prywatną, w ramach której przyjmuje dorosłych, pary i rodziny.

Podczas konferencji wygłosi wystąpienie “Leczenie połączeń: rodzinne korzenie objawów dzieci. Jakie narzędzia terapeutyczne?”

Marta Łączyńska

Psychoterapeutka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła dwa czteroletnie szkolenia psychoterapeutyczne: Studium Psychoterapii Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA oraz Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii przy PTPP. Uczestniczy w grupie superwizyjno-szkoleniowej prowadzonej przez Stanleya Ruszczynskiego i Mary Morgan. Doświadczenie w psychoterapii par i rodzin zdobywała w Specjalistycznej Poradni Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Obecnie pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, parami i rodzinami w ramach praktyki prywatnej w Warszawie.

Podczas konferencji przedstawi materiał kliniczny: “Jak uwolnić głowę dziecka? Problem wybuchów złości w pracy z rodziną”.

Mary Morgan

Mary Morgan jest psychoanalityczką, psychoanalityczną terapeutką par, członkinią Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Do niedawna przez wiele lat wykładała psychoanalizę par oraz była kierowniczką szkolenia z psychoanalitycznej pracy z parami w Tavistock Relationships. Jest autorką wielu kluczowych tekstów z obszaru psychoanalitycznej pracy z parami i szkoli w tym zakresie w licznych krajach. Jest członkinią Sekcji Psychoanalizy Par i Rodzin IPA. Nakładem wydawnictwa Routlage w 2018 roku wyszła jej książka: „A Couple State of Mind: Psychoanalysis of Couples – the Tavistock Relationships Model’” (“Stan Umysłu Pary. Psychoanalityczna Terapia Par”, wydanie polskie: Oficyna Wydawnicza Fundament).

Podczas V Konferencji podzieli się swoimi refleksjami na temat pracy z parami w pandemii. Wygłosi również komentarz do materiału klinicznego Marty Łączyńskiej oraz razem ze Stanleyem Ruszczynskim poprowadzi dyskusję.

Stanley Ruszczynski

Stanley Ruszczynski jest psychoanalitykiem i psychoanalitycznym terapeutą par. Jest starszym członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (BPA) oraz członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA). Był starszym specjalistą w Tavistock Relationships (w latach 1979-1997, w tym dyrektorem w latach: 1987-1993) oraz psychoterapeutą dorosłych (w latach 1997-2019, w tym na stanowisku dyrektora klinicznego w latach 2005-2016) w Portman Clinic, która zajmuje się psychoterapią sprawców przestępstw i jest częścią Tavistock and Portman NHS Foundation Trust. Jest nauczycielem oraz konsultantem w różnych organizacjach, autorem licznych publikacji oraz redaktorem pięciu książek (w tym „Psychoterapii Par” wydanej w Polsce przez Wydawnictwo Ingenium w 2012 roku.) Kontynuuje prywatną praktykę, przyjmuje pacjentów indywidualnych oraz pary.

Podczas V Konferencji przedstawi swoje refleksje na temat pracy z parami w pandemii. Razem z Mary Morgan będzie moderował dyskusję po wystąpieniu klinicznym Marty Łączyńskiej oraz wygłosi też  swój komentarz do materiału klinicznego.

Marzena Kaim

Psychoanalityczka dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Przez siedemnaście lat pracowała w Ośrodku Terapii Dzieci Autystycznych. Aktualnie prowadzi praktykę prywatną oraz jest aktywnie zaangażowana w szkolenie w ramach Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Podczas konferencji będzie moderować dyskusję po wystąpieniu Andrew Balfoura.

Rafał Milewski

Jest psychologiem, psychoanalitycznym terapeutą małżeństw i par; członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W latach 2004-2018 pracował w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzielnicy Bemowo w Warszawie. Jest właścicielem wydawnictwa Oficyna Wydawnicza Fundament.

Podczas naszej konferencji będzie moderował dyskusję po wystąpieniu Danieli Lucarelli.

Organizatorzy:

                                                     

Content | Menu | Access panel