Prelegenci

Stanley Ruszczynski

Stanley Ruszczynski jest psychoanalitykiem i psychoanalitycznym terapeutą par, prowadzi praktykę prywatną. Od 1997 do przejścia na emeryturę w 2021 był psychoterapeutą dorosłych w Portman Clinic, która zajmuje się psychoterapią sprawców przestępstw i jest częścią Tavistock and Portman NHS Foundation Trust (pracował tam w latach 1997-2019, w tym na stanowisku dyrektora klinicznego w latach 2005-2016). Był również starszym specjalistą w Tavistock Relationships (w latach 1979-1997, w tym dyrektorem w latach: 1987-1993).

Jest nauczycielem oraz konsultantem w różnych organizacjach, autorem licznych publikacji oraz redaktorem pięciu książek w tym “Psychoterapii par” oraz “Intruzywności i bliskości w parze” napisanej razem z Jamsem Fisherem („Psychoterapia Par” wydana została w Polsce przez Wydawnictwo Ingenium w 2012 roku.)

Od 2013 roku razem z Mary Morgan regularnie odwiedza Warszawę, a od niedawna Poznań gdzie prowadzi teoretyczne i kliniczne seminaria poświęcone psychoanalitycznej pracy z parami.

W związku z ogromnymi zasługami na rzecz rozwoju naszego środowiska razem z Mary Morgan, Stanley Ruszczynski otrzymał honorowe członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej, które w 2020 roku powołało Sekcję Psychoterapii Par i Rodzin.

Podczas VI Konferencji przedstawi referat: “Tak blisko a jednak tak daleko…”, w którym podzieli się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy z parami, w których widoczna jest narcystyczna dynamika. Razem z Agnieszką Humięcką będzie też moderował dyskusję po materiale klinicznym Mai Tuszewskiej oraz wygłosi do niego komentarz.

Dr Cezary Żechowski

Cezary Żachowski jest doktorem nauk medycznych, psychoterapeutą psychoanalitycznym i superwizorem.  Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami. Jest członkiem Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Par i Rodzin, Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalizy, Europejskiego Towarzystwa Badań nad Zaburzeniami Osobowości.

Dr Żachowski jest również wykładowcą uniwersyteckim, autorem publikacji naukowych, współredaktorem książki “Od neurobiologii do psychoterapii”.

Aktualnie kieruje Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu na Woli w Warszawie.  Podczas VI Konferencji wraz z psychoterapeutkami pracującymi w tym miejscu: Karoliną Krzysik-Klemanów oraz Martyną Pietraszek wygłosi wystąpienie: “Narcyzm życia, narcyzm śmierci – praca z adolescentem i jego rodziną”.

Karolina Krzysik-Klemanów

Karolina Krzysik-Klemanów jest psycholożką, psychoterapeutką. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest członkinią zespołu w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Wolskim w Warszawie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci oraz spotkania z rodzinami. Pracuje też w praktyce prywatnej z dziećmi i osobami dorosłymi.

Podczas VI Konferencji razem z Martyną Pietraszek oraz dr Cezarym Żechowskim wygłosi wystąpienie: “Narcyzm życia, narcyzm śmierci – praca z adolescentem i jego rodziną”.

Martyna Pietraszek

Martyna Pietraszek pracuje w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Wolskim w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualna młodzieży, oraz spotkania rodzinne.

Pracuje w prywatnej praktyce gdzie przyjmuje dorosłych i młodzież.

Ukończyła Warszawskie Studium Psychoterapii Analitycznej, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Podczas VI Konferencji razem z Karoliną Krzysik-Klemanów oraz dr Cezarym Żechowskim wygłosi wystąpienie: “Narcyzm życia, narcyzm śmierci – praca z adolescentem i jego rodziną”.

Maja Tuszewska

Maja Tuszewska jest certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, analityczką grupową oraz kandydatką na superwizorkę Instytutu Analizy Grupowej Rasztów

Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia Studium Psychoterapii Analitycznej. Od 15 lat pracuje z parami i rodzinami. Od lutego 2014 roku uczestniczy w seminarium prowadzonym prze Mary Morgan i Stanleya Ruszczynskiego. Od 2017 roku współorganizuje seminarium rówieśnicze poświęcone omawianiu problemów teoretycznych i klinicznych dotyczących terapii par.

W ramach prywatnej praktyki prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin oraz analizę grupową.

Podczas VI Konferencji przedstawi materiał kliniczny z pracy z parą.

Agnieszka Leźnicka-Łoś

Agnieszka Leźnicka-Łoś  psychoanalityczka PTPa, terapeutka szkoleniowa i superwizorka PTPP. Prezeska  Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w latach 2019-2021. Jest autorką książki: “Podstawy terapii psychoanalitycznej”. W latach 1990 – 1995 ukończyła szkolenie w zakresie terapii psychoanalitycznej w Nowym Jorku. Od 1990 do 2004 pracowała w Nowym Jorku w klinice psychiatrycznej jako psychoterapeutka.

Oprócz pracy w gabinecie, prowadzi seminaria z zakresu zagadnień psychoanalitycznych, superwizje grupowe i superwizje zespołów terapeutycznych w ramach poradni zdrowia psychicznego i oddziałów szpitalnych. Aktualnie, superwizuje też Zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Podczas VI Konferencji będzie moderować dyskusję po wystąpieniu Stanleya Ruszczynskiego.

Dr Olga Kriegelewicz-Czarnecka

Olga Kriegelewicz-Czarnecka jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) i superwizorką w zakresie psychoanalitycznej psychoterapii par i rodzin PTPP. Pełni funkcję vice-prezeski Sekcji Par i Rodzin PTPP oraz reprezentuje tę Sekcję w European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy. W ramach praktyki prywatnej prowadzi indywidualną psychoanalityczną psychoterapię dorosłych oraz psychoanalityczną psychoterapię par i rodzin. Przez 8 lat pracowała w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Równolegle do praktyki klinicznej dr Olga Kriegelewicz-Czarnecka jako wykładowczyni uniwersytecka zajmuje się pracą naukową i dydaktyczną. Jej rozprawa doktorska podejmująca problematykę więzi małżeńskich oraz transmisji pokoleniowej uhonorowana została Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Otrzymała również Dyplom Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo książki „Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości”. Od wielu lat przekazuje swoją wiedzę z zakresu diagnozy i psychoterapii par i rodzin w ujęciu systemowym oraz psychoanalitycznym na uczelniach wyższych i w szkołach psychoterapii. Prowadzi roczne autorskie seminarium teoretyczno-superwizyjne dotyczące psychoanalitycznej pracy z parami i rodzinami.

Podczas VI Konferencji będzie moderować dyskusję po wystąpieniu Cezarego Żechowskiego, Karoliny Krzysik-Klemanów oraz Martyny Pietraszek.

Agnieszka Humięcka

Agnieszka Humięcka jest psycholożką, psychoterapeutką psychoanalityczną, terapeutką szkoleniową i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, psychoterapeutką dzieci i młodzieży ISPHS, członkinią sekcji i Zarządu Sekcji Psychoterapii Par i Rodzin PTPP oraz członkinią zespołu redakcyjnego Wydawnictwa ISPHS.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży oraz konsultacje i psychoterapię par i rodzin. Prowadzi grupy terapeutyczne, superwizyjne i szkoleniowe.

Podczas VI Konferencji wygłosi komentarz kliniczny do materiału Mai Tuszewskiej i razem ze Stanem Ruszczynskim będzie prowadzić dyskusję po wystąpieniu klinicznym.

Organizatorzy:

                                                     

Content | Menu | Access panel