Formularz rejestracyjnyRegistration form

W celu zarejestrowania się na Konferencję prosimy o:
1. wypełnienie formularza rejestracyjnego 
2. uiszczenie opłaty konferencyjnej: 230 zł.

Ważne: książeczka z materiałami konferencyjnymi zostanie wysłana do Państwa kurierem. Dlatego też, w tym roku prosimy o podanie adresu korespondencyjnego. 

W celu otrzymania materiałów w wersji drukowanej konieczna jest wpłata i rejestracja do 20 marca.

W przypadku rejestracji i/lub wpłaty po 20-tym marca wysyłamy materiały w formie elektronicznej. 

Po wypełnieniu formularza przysyłamy automatyczne potwierdzenie rejestracji. Link do konferencji zostanie wysłany bliżej terminu konferencji. 

Wpłaty przyjmujemy do 31 marca 2021 i prosimy je kierować na konto PTPP:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
ul. Złota 9/8,00-019 Warszawa
Bank PKO SA I o. w Warszawie:
08 1240 1037 1111 0010 0081 3850

Tytuł przelewu: Konferencja par – imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki
Faktury są wystawiane i wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty.
Pytania w sprawie faktur prosimy kierować do  PTPP: faktury@ptpp.pl

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z nami: kontakt@psychoanalizapary.pl

  CHCĘ OTRZYMAĆ FAKTURĘ

  DANE DO FAKTURY:

  This form can be submitted up to 500 times.

  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Opłata za konferencję wynosi 180 zł (do 28 lutego 2021) lub 230 zł (od 1 marca 2021) i jest bezzwrotna. W przypadku wycofania się z udziału w Konferencji istnieje możliwość odstąpienia swojego miejsca innej osobie.

  2. Materiał kliniczny prezentowany podczas Konferencji objęty jest tajemnicą zawodową. Uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się do zadbania o odpowiednie warunki do wzięcia udziału w tej części tj. wysłuchania prezentacji klinicznej przez słuchawki lub w zamkniętym pomieszczeniu, bez dostępu osób trzecich.

  3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany prelegentów (w sytuacji kiedy, któryś z Prelegentów nie będzie mógł z przyczyn losowych pojawić się na Konferencji).

  Zapoznałem / Zapoznałam się z warunkami uczestnictwa zawartymi w Regulaminie V Konferencji „Pracując Psychoanalitycznie z Parami" i akceptuję je. (*)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi rejestracji zgłoszeń na konferencję, obsługi uczestników w trakcie konferencji oraz przygotowania zaświadczeń uczestnictwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Regulaminie V Konferencji „Pracując Psychoanalitycznie z Parami". (*)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania na adres mailowy informacji o kolejnych edycjach konferencji "Pracując Psychoanalitycznie z Parami". na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Regulaminie V Konferencji „Pracując Psychoanalitycznie z Parami".

  Organizatorzy:

                                                       

  Content | Menu | Access panel