VII Konferencja (2023) – Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu. Tajemniczy proces czy nieświadoma komunikacja?

Podczas VII Konferencji skupiliśmy się na temacie przeciwprzeniesienia. Dyskutowaliśmy o szerokim polu nieświadomej komunikacji pomiędzy parą a osobą prowadzącą terapię.

Była to nasza kolejna konferencja w formie hybrydowej – spotkaliśmy się w Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz online w całym kraju.

Organizatorzy:

                                                     

Content | Menu | Access panel