“Romans wewnątrzmałżeński: erotyzm i sadyzm w sypialni”.

Prof. Brett Kahr podzielił się z nami podczas swojego konferencyjnego wystąpienia kilkoma fascynującymi historiami pracy z parami. W części klinicznej, przypominał pierwszą parę, która zgłosiła się w związku z tym, że … mąż kupił złe masło.
W codziennej praktyce spotykamy się z parami, które zgłaszają w kontekście pozornie prostych, jak bułka z masłem, sytuacji. Jak powiedział prof. Kahr: “możemy sobie wyobrazić, że dobrze funkcjonująca para poradzi sobie sama. Jeśli jednak zgłaszają się w tej sprawie po pomoc, możemy przypuszczać, że na wczesnym etapie życia partnerów musiało dojść do jakiegoś niedopasowania, do sytuacji, w której żadne z nich nie mogło być w pełni widziane”.
W swoim wystąpieniu zaakcentował potrzebę głębokiego rozumienia pary i poszukiwania znaczeń w tych, z pozoru błahych sytuacjach:
“[…] jako osoby praktykujące psychoanalizę mamy poniekąd obowiązek, by sięgnąć nieco głębiej i zbadać nieświadome siły, które leżą u podłoża cierpienia pomiędzy małżonkami. Choć to prawda, że utrata pracy wpłynie na poczucie szczęścia w małżeństwie, to jednak psychoterapeuta powinien badać nie tylko wpływ tej utraty, ale również jej nieświadome elementy, takie jak np. nieświadomy sabotaż, który mógłby przyczynić się do samego faktu utraty pracy. Podobnie, choć wiadomo, że romans pozamałżeński może być dewastujący dla tych, którzy są w niego uwikłani, to jako psychoterapeuci powinniśmy przede wszystkim pracować w taki sposób, żeby pomóc parze zrozumieć tajną, sadystyczną psychodynamikę, która mogła przyczynić się do tego zabójczego pozamałżeńskiego rozegrania.
[…] Biada terapeutom, którzy skupiają się wyłącznie na wydarzeniach ze świata zewnętrznego, kosztem złożonych, zawiłych często niedostępnych nieświadomych fantazji. I biada pacjentom, których terapeuci uwagę swoją kierują jedynie na zewnętrzne przejawy symptomu, zamiast skierować ją na jego wewnętrzne, ukryte, tajemnicze przyczyny”.
Bibliografia: Prof. Brett Kahr “Romans wewnątrzmałżeński:erotyzm i sadyzm w sypialni”, tłum. Jacek Mądry w: Materiały konferencyjne IV Konferencji “Pracując Psychoanalitycznie z Parami”, Warszawa 2019.
Opracowanie: Karolina Pniewska
Tłumaczenie: Jacek Mądry
Photo by Taurean Hill on Unsplash
Organizatorzy:

                                                     

Content | Menu | Access panel