12.00- 13.30 “Narcyzm życia, narcyzm śmierci – praca z adolescentem i jego rodziną” Cezary Żechowski, Karolina Krzysik-Klemanów, Martyna Pietraszek

Organizatorzy:

                                                     

Content | Menu | Access panel