10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji

Konferencję otworzą: prezeska PTPP Anna Nowalińska-Samson oraz dyrektor SPR Bemowo Jarosław Serdakowski.

Organizatorzy:

                                                     

Content | Menu | Access panel