10.00 – 11.30 “Tak blisko a jednak tak daleko” Stanley Ruszczynski

Organizatorzy:

                                                     

Content | Menu | Access panel