Formularz rejestracyjny

W celu zarejestrowania się na Konferencję prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej:

  • wpłata do 28 lutego 2019 – 300 zł,
  • wpłata od 1 – 31 marca 2019 – 350 zł.

Wpłaty przyjmujemy do 31 marca 2019 i prosimy je kierować na konto PTPP:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

ul. Złota 9/8,00-019 Warszawa

Bank PKO SA I o. w Warszawie: 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850

Tytuł przelewu: Konferencja par – imię i nazwisko uczestnika

Faktury są wystawiane i wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku pytań w tej sprawie prosimy o kontakt z sekretariatem PTPP: info@ptpp.pl

Faktura


nietak

Warunki uczestnictwa

1. Opłata za konferencję wynosi 300 zł (do 28 lutego 2019) lub 350 zł (od 1 marca 2019) i jest bezzwrotna. W przypadku wycofania się z udziału w Konferencji istnieje możliwość odstąpienia swojego miejsca innej osobie.

2. Materiał kliniczny prezentowany podczas Konferencji objęty jest tajemnicą zawodową. Każdy uczestnik kwituje podpisem jego odbiór i zobowiązuje się do zwrócenia tekstu Organizatorom po zakończeniu prezentacji klinicznej.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany prelegentów (w sytuacji kiedy, któryś z Prelegentów nie będzie mógł z przyczyn losowych pojawić się na Konferencji).