Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis Psychoanalizapary.pl jest serwisem informacyjnym Konferencji Pracując Psychoanalitycznie z Parami, którego celem jest przekazywanie Użytkownikowi informacji nt. konferencji.
 2. Właścicielem Serwisu pl oraz Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa

NIP: 5222330479, REGON: 012922753

     zwanym dalej Administratorem.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

 

§2 Zasady prywatności

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych na stronach Serwisu pl stosujemy bezpieczny protokół SSL.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
 • przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika lub co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT. Niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 

 

§3 Przetwarzane dane osobowe

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Serwis Psychoanalizapary.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje na formularzu rejestracji takich jak:
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu,
 • inne dobrowolnie przekazane dane osobowe

Powyższe dane pozyskiwane są w celu:

 • dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego z potencjalnym uczestnikiem konferencji za pośrednictwem pozyskanych danych kontaktowych,
 • złożenia zamówienia,
 • zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
 • wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
 1. Serwis Psychoanalizapary.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach oraz o ich zachowaniach poprzez automatyczne gromadzenie plików “cookies”. Patrz Polityka Plików “cookies”.

 

 

§4 Udostępnianie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu osobom trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 2. Użytkownik może zgodzić się na udostępnienie swoich danych Partnerom Konferencji.

 

 

§5 Pozostałe informacje

 1. W Serwisie Psychoanalizapary.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis Psychoanalizapary.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.