Andrew Balfour

Ukończył psychologię kliniczną na University College w Londynie, pracował i kontynuował szkolenie w zakresie psychoanalitycznej pracy z dorosłymi w Tavistock & Portman NHS Trust. Ukończył również szkolenie w zakresie psychoterapii par w Tavistock Relationships (dawniej: Tavistock Centre for Couple Relationships), gdzie przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora klinicznego i gdzie obecnie jest dyrektorem generalnym. Ma w swoim dorobku liczne publikacje z Mary Morgan oraz Chrisopherem Vincenetem. Jest współredaktorem książki: How Couple Relationships Shape our World: Clinical Practice, Research and Policy Perspectives (Jak relacje pary kształtują nasz świat: praktyka kliniczna, badania i perspektywy; Karnac, 2012). Jego najnowsza książka, którą współredagował z Christopherem Clulowem oraz Kate Thompson to: Engaging Couples: New Directions in Therapeutic Work with Families (Angażowanie par: nowe kierunki w terapeutycznej pracy z rodzinami, Routledge, 2018).

Podczas konferencji wygłosi referat “Pomiędzy partnerstwem a rodzicielstwem. Psychoanalityczne podejście do pracy z parami rodzicielskimi”.

Organizatorzy:

                                                     

Content | Menu | Access panel