Historia

Organizacja Konferencji opiera się na międzynarodowej współpracy pomiędzy polskimi psychoterapeutami szkolącymi się w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej a brytyjskimi psychoanalitykami posiadającymi bogate doświadczenie kliniczne oraz dorobek teoretyczny w tym obszarze. 

W roku 2012 Jarosław Serdakowski - dyrektor SPR Bemowo, nawiązał kontakt ze Stanleyem Ruszczynskim, analitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, dyrektorem klinicznym i konsultantem terapii dorosłych Kliniki Portman, Tavistock i Portman Fundacji Zdrowia Psychicznego. W marcu 2013 roku Stanley Ruszczynski przyjął zaproszenie  dyrektora SPR Bemowo i odwiedził Poradnię w celu konsultacji zespołu, omówienia settingu analitycznego w pracy z parą oraz  superwizji pracy klinicznej. Następnie, we wrześniu 2013 roku, 4-osobowy zespół terapeutów bemowskiej poradni odwiedził kolegów w Londynie, aby bliżej zapoznać się z pracą Kliniki Portman i Tavistock.

W wyniku tej wymiany powstał pomysł zorganizowania seminarium na temat psychoanalitycznej psychoterapii par. Seminarium zostało zawiązane  przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Powstał wówczas również dalekosiężny plan utworzenia Sekcji Par i Rodzin w PTPP.

W lutym 2014 roku Stanley Ruszczynski poprowadził w siedzibie PTPP pierwsze seminarium w którym uczestniczyły 24 osoby. Obecnie, przy PTPP funkcjonuje stała grupa seminaryjna, spotykająca się  4-5 razy w roku z analitykami z zagranicy (Stanley Ruszczynski, Mary Morgan, Alberto Eiguer). Pomiędzy tymi spotkaniami grupa organizuje seminaria rówieśnicze, na których dyskutowane są artykuły dotyczące psychoanalitycznej terapii par i rodzin oraz odbywa się superwizja koleżeńska. Więcej na temat tej grupy oraz osób ją tworzących można przeczytać na stronie: http://www.psychoterapeucipar.pl

I Konferencja (2016)        II Konferencja (2017)         III Konferencja (2018)