I Konferencja - Pracując Psychoanalitycznie z Parami

Nasza pierwsza konferencja pod hasłem "Pracując Psychoanalitycznie z Parami" odbyła się 5 marca 2016. Zorganizował ją Zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jej celem było przedstawienie podstawowych założeń psychoanalitycznej pracy z parami oraz pokazanie drogi Zespołu SPR Bemowo od wieloletniej pracy w oparciu o mediolański model systemowej pracy do psychoanalitycznej terapii par i rodzin. 

 

Program

Na program I Konferencji składały się wystąpienia poświęcone zarówno teorii, jak i praktyce psychoanalitycznej terapii par. Przedstawiona została też historia SPR Bemowo. Kolejno, wygłoszone zostały następujące referaty:

Jarosław Serdakowski: "Droga zespołu poradni do stanu umysłu pary".

Mary Morgan: "Kluczowe aspekty psychoterapii psychoanalitycznej par: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość". Dyskusja moderowana przez Barbarę Amanowicz.

Stanley Ruszczynski: "Psychoanalityczna praca z parami perwersyjnymi i stosującymi przemoc". Dyskusja moderowana przez Barbarę Amanowicz,

Prezentacja materiału klinicznego:

Dr Olga Kriegelewicz i Rafał Milewski, SPR Bemowo: "W sidłach projekcyjnej kontroli – identyfikacja projekcyjna w parze". Komentarz gości oraz dyskusja moderowana przez Stanleya Ruszynskiego,

Sabina Grzymowicz i Karolina Pniewska, SPR Wawer: "Kiedy adopcja staje się aborcją – maniakalne mechanizmy radzenia sobie ze stratą". Komentarz gości oraz dyskusja moderowana przez dr Cezarego Żechowskiego.

Galeria