Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

 

www.poradniarodzinnabemowo.pl

 

„Jak los żeglarza zależy od jego wiedzy dotyczącej podwodnej części góry lodowej, tak los rodziny zależy od wiedzy dotyczącej uczuć i potrzeb, które ukryte są pod powierzchnią zdarzeń codziennego życia”

 

Misja

Poprawa jakości relacji i więzi w parach i rodzinach poprzez psychoedukację i psychoterapię.

Wizja:

Poradnia jest publicznym, bezpłatnym ośrodkiem świadczącym profesjonalną pomoc psychologiczną i działającym na rzecz upowszechniania psychoanalitycznej terapii par i rodzin.

 

Działania Poradni

Poprawę jakości relacji i więzi w parach i rodzinach realizuje poprzez prowadzenie:

 • psychoanalitycznej terapii par
 • psychoanalitycznej terapii rodzinnej
 • konsultacji dla osób dorosłych, par, rodzin
 • mediacji rodzinnych
 • warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • warsztatów rozwoju relacji dla par
 • warsztatów rozwoju osobistego

Tworzenie współpracującego i kompetentnego zespołu profesjonalistów realizuje poprzez:

 • zebrania kliniczne
 • superwizje zespołu
 • oragnizowanie seminariów tematycznych
 • wspieranie indywidualnych szkoleń terapeutycznych członków zespołu
 • udział członków zespołu w seminaraich i konferencjach

Upowszechnianie psychoalitycznej terapii par i rodzin w Polsce Poradnia realizuje poprzez:

 • współpracę z PTPP w celu utworzenia standardów pracy klinicznej i szkoleń terapii psychoanalitycznej z rodzinami i parami
 • stałą współpracę z ekspertami z forum międzynarodowego (Wielka Brytania, Francja)
 • organizowanie otwartych seminariów i konferencji o psychoanalitycznej terapii par i rodzin
 • tworzenie standardów pracy pscyhoanalitycznej z parami i rodzinami na podstawie doświadczeń i standardów innych ośrodków oraz doświadczeń klinicznych Poradni
 • tworzenie projektów badawczych

   

Zespół

Zespół naszej poradni tworzą:

 • Jarosław Serdakowski – dyrektor
 • Barbara Amanowicz
 • Edward Buzun
 • Magdalena Jóźwik
 • Tomasz Jurczyk
 • Bogumiła Jurek
 • Iwa Magryta-Wojda
 • Karolina Małek
 • Agnieszka Olszewska
 • Anna Rasińska
 • Barbara Suchańska
 • Sylwia Szyszko-Ginalska
 • Krystyna Wójt

W sprawach związanych z organizacją konferencji z Zespołem współpracuje Karolina Pniewska - psychoterapeutka pracująca psychoanalitycznie z parami.