Poniżej zamieszczamy formularz rejestracyjny - wypełnienie go oraz dokonanie wpłaty są warunkami koniecznymi do zgłoszenia się na konferencję.
Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo od nas mailowe potwierdzenie rejestracji.

Opłata konferencyjna wynosi: 280 zł do 28.02.2018 oraz 330 zł od 1.03.2018

Wpłaty prosimy kierować na konto Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej:
PKO SA I o. w Warszawie
08 1240 1037 1111 0010 0081 3850
Tytuł przelewu: Konferencja Par, imię i nazwisko osoby uczestniczącej.

Faktury wysyłane są automatycznie do wszystkich, którzy zaznaczą taką opcję w formularzu i wypełnią niezbędne do tego dane. Faktury wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty przez PTPP. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania w sprawie faktur, prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem PTPP: info@ptpp.pl